Vinpearl Ha Long Bay Resort

Vinpearl Ha Long Bay Resort

Address: Dao Reu, Bai Chay, Ha Long, Viet Nam
Phone: +(84-33) 3556868
Email: info@vinpearlhalongbay-resort.com
Hotel area: halongtravelguide.com/hotels/vinpearl-ha-long-bay-resort.htm
Number room:
Điểm nhấn hành trình
  • Hotel location
  • Hotel room
  • Hotel services
  • Hotel restaurant
Hotel services

 

Vinpearl Ha Long Bay Resort
Address: Dao Reu, Bai Chay, Ha Long, Viet Nam
Phone: +(84-33) 3556868
Email: info@vinpearlhalongbay-resort.com
Websitehalongtravelguide.com/hotels/vinpearl-ha-long-bay-resort.htm
Lịch trình
Dịch vụ bao gồm và không bao gồm
Ghi chú

Giá từ

Đặt tour