Hình ảnh các Làng Chài

Vịnh Hạ Long, trên bờ biển phía đông bắc của Việt Nam, thường được xem là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Vịnh Hạ Long cũng là đáng kể vì lý do văn hóa và lịch sử. Vịnh là một ngôi nhà của người Việt cổ với nghề nghiệp của các nền văn hóa khác nhau có niên đại một số 18.000 năm và nhiều di tích văn hóa và lịch sử quan trọng về văn hóa và nhiều quan trọng từ những người đã được tìm thấy. Các cộng đồng ngư dân sống trên vịnh giữ lại văn hóa đặc biệt của riêng mình.

Photo gallery
Xem thêm  Hòn Yên Ngựa

Trả lời