Vân Đồn Lodge

Vân Đồn Lodge

Địa chỉ: Thôn 2 xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: 033 3793156 – 033 3874009
Email:
W: halongtravelguide.com/vn/khach-san-o-van-don/van-don-lodge.htm
Số phòng:
Điểm nhấn hành trình
  • Vị trí
  • Phòng nghỉ
  • Dịch vụ
  • Nhà hàng
Dịch vụ

 

Vân Đồn Lodge
Địa chỉ: Thôn 2 xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: 033 3793156 – 033 3874009 
W: halongtravelguide.com/vn/khach-san-o-van-don/van-don-lodge.htm
Lịch trình
Dịch vụ bao gồm và không bao gồm
Ghi chú

Giá từ

Đặt tour